Rekruttering

Retningslinjer for klubskifter og prøvetræninger!

Denne kommandovej gælder for alle spillere under 18 år.

Kontakt vedrørende klubskifter må allertidligst ske 1. maj det år, hvor den pågældende spiller er U/12-spiller.

Kontakt med henblik på klubskifter skal senest ske tre uger før turneringsstart og gerne væsentligt tidligere.

 

Den første kontakt:

Rekrutteringschefen kontakter den afgivende klubs sportslige ledelse eller alternativt holdets cheftræner. Ved henvendelse til anden licensklub skal henvendelsen gå til den afgivende klubs talentansvarlige.

 

Den videre kontakt:

Der skal gå minimum 72 timer fra den første kontakt, til at Fortuna Hjørring tager kontakt til forældrene. Fortuna Hjørring anbefaler i forbindelse med den første kontakt, at den afgivende klub ligeledes informerer cheftræneren for den pågældende spiller.

Kontakten til forældrene tages af rekrutteringschefen eller alternativt Fortuna Hjørrings pågældende cheftræner eller talentansvarlige. Eventuelle prøvetræninger skal den afgivende klubs cheftræner være informeret om på forhånd.

 

Bemærk!:

I forbindelse med et klubskifte skal Fortuna Hjørrings pågældende cheftræner eller alternativt talentansvarlige/rekrutteringschef drøfte følgende emner med klub, spiller og dennes forældre. Dette kan være både mundtligt og skriftligt.

  1. Toårig plan for spillerens virke og udvikling
  2. Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde
  3. Akademi/skolegang/uddannese/lektier
  4. Spillerens modenhed
  5. Eventuel prøveperiode
  6. Talentbeskrivelse og udviklingsplan
  7. Evaluering af klubskifte efter seks måneder hos Fortuna Hjørring med spiller og forældre.

 

Øvrigt:

Spillere må IKKE kontaktes via sociale medier!

Hvis en spiller eller forælder selv henvender sig om et eventuelt klubskifte/prøvetræning, informeres Fortuna Hjørrings rekrutteringschef som den første. Denne informerer herefter den afgivende klub herom, og den normale kommandovej følges.

Hvis der går mere end 30 dage fra sidste samtale med spilleren, betragtes det som en ny kontakt, og proceduren starter derfor forfra.

Fortuna Hjørring kontakter udelukkende spillere, der skal indgå i de respektive førsteholdstrupper. I tilfælde af deselektering genetablerer rekrutteringschefen kontakt til spillerens seneste klub og evt. øvrige klubber

FORTUNA HJØRRING

Børge Christensens Vej 5
DK - 9800 Hjørring

Tel. +45 9891 1700
fortuna@danacup.dk

fortunahjorring.dk

CVR-nr. 20 58 71 05
Bank: Spar Nord Bank