Generalforsamling i Fortuna Hjørring

28. maj 2021

 20200221 IMG 2816klubhs 2 kopierGENERALFORSAMLING kopier

REDOIP coronapashusk

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021 - kl. 17.00
i Fortuna Hjørrings klubhus

Af hensyn til evt. covid-19 smitteopsporing kræves der tilmelding.
Du skal bruge DETTE LINK!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 9. juni)
7. Valg af formand (ulige år) - for 2 år På valg er: Birgit Christensen - villig til genvalg
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - for 2 år. På valg er: Kim Brix - villig til genvalg - og Lene Madsen - villig til genvalg
9. Valg af 2 suppleanter - for 1 år På valg er: 1. Camilla Mogensen og 2. Sine Hovesen - begge villige til genvalg
10. Valg af revisorer - for 1 år På valg er: Beierholm - villig til genvalg
11. Eventuelt

 Underskrift BC

Birgit Christensen - formand

Flere nyheder