Fortuna reducerer

03. aug 2020

KLUBHUSET IMG 1037REDx
Uden væsentlig indtægt fra Dana Cup, der som bekendt måtte lukke ned i år på grund af Covid 19, er Fortuna kommet i en så presset situation, at der skulle tages beslutning om reduktion i medarbejderstaben.
Det betyder, at klubben desværre må sige farvel til medarbejderen, der har taget sig af den daglige klubadministration - Kjeld Simonsen. Han skulle oprindeligt fratræde med udgangen af august, men da han kunne indtræde i et nyt job - en tilsvarende stilling hos AaB - pr. 1. august, blev den tidligere fratræden naturligvis accepteret af Fortuna. Og vi ønsker Kjeld al muligt held og lykke med jobbet i naboklubben.
Flemming Hejlesen, der var ansat på deltid, måtte Fortuna også sige farvel til. Flemming har igennem adskillige år været en loyal medarbejder. Han har haft ansvaret for kridtning og lettere pleje af banerne, ligesom han har arbejdet med renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i såvel klubhuset som området.
Et par stillinger er forvundet. Det betyder at sportschef Peter Enevoldsen ikke længere er i Fortuna, og at Nikolaj Leth Klinge, er fratrådt som daglig leder.
I kølvandet på de påtvungne personalereguleringer har Fortuna modtaget opsigelse fra klubhusinspektør Jens Ydesen, der ønsker nye udfordringer.
Jens Ydesen bliver i stillingen indtil udgangen af august, så Fortuna har annonceret efter en ny klubhusinspektør, der gerne skal tiltræde senest, når Jens Ydesen stopper.

 

No ACF gallery field data found
Flere nyheder