FORTUNA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

27. feb 2023

Så indkaldes der til ordinær generalforsamling i Fortuna Hjørring.

Den afvikles i klubhuset på Landlyst mandag den 20. marts kl. 19:30, og det er en indkaldelse med traditioner, men der er også yderst alvorlige opgaver, som skal løses.

Af indkaldelsen fremgår det, at der skal skiftes ud på væsentlige poster.

Formand Birgit Christensen vælger at gå af, så der skal vælges ny formand.

Der er også to bestyrelsesmedlemmer på valg. Kim Brix ønsker ikke at genopstille, mens Lene Madsen erklærer sig villig til at genopstille.

Medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål, som kan blive behandlet her på geneneralforsamlingen, der jo er klubbens øverste organ. Sådanne spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. marts.

Generalforsamlingen indledes med den traditionsrige spisning

Indkaldelsen med dagsorden ser således ud:

Flere nyheder