Dana Cup og Fortuna tættere sammen

30. apr 2020

20200429 Jette Birgit web

Dana Cup og Fortuna rykker endnu tættere sammen i kamp mod Coronaens konsekvenser

Med et totalt indtægtstab hos Dana Cup i 2020 og en fuldstændig uforudsigelig og sandsynligvis usikker fremtid har "Dana Cup-koncernen" besluttet sig for at trimme organisationen, så der bl.a. bliver meget tættere, praktiske relationer mellem Fortuna og Dana Cup.
Udsigterne til en ny Dana Cup og afvikling af en sponsorat-indbringende Ligaturnering er dystre. Det er forhold, der afgøres af omgivelserne, og som man i koncernen ikke kan gøre meget ved.
Vanskelig beslutning

Her er man - efter et grundigt forberedelsesarbejde - nået frem til en administrativ organisatorisk sammensmeltning med de konsekvenser, det må have.

- Vi stod pludselig i en situation, hvor nullet på indtægtssiden i 2020 er en realitet, og vi har ikke mulighed for at vurdere, hvornår der igen kommer penge i kassen, men det bliver nok tidligst i 2021. Så er det tvingende nødvendigt at trimme på udgiftssiden, siger Fortunas formand Birgit Melgaard Christensen og Dana Cups direktør Jette Andersen samstemmende.
- Selv om vi har fået del i statens pakke med penge til lønkompensation bliver der tale om et kæmpeunderskud og altså mangel på driftsmidler. Hvad Corona-pakkerne ellers kommer til at hjælpe med er totalt usikkert. For os er der dog en ting, som er sikker. Skal vi igennem det her - og det skal vi naturligvis - må organisationen trimmes og samarbejdes i endnu større omfang.
- I Fortuna er vi tvunget til at slanke organisationen og sænke serviceniveauet en anelse samtidig med, at vi vil gøre alt for at opretholde vores placering i toppen af dansk kvindefodbold og ikke mindst arbejdet i vores brede ungdomsafdeling, siger Birgit Melgaard Christensen.
- For os medfører det - og det gør ondt - at vi må sige farvel til nogle af vore faste medarbejdere. De opgaver, de har løst, skal vi finde ud af i et fællesskab med Dana Cups administration, og så bliver vi i stort omfang afhængige af frivillig arbejdsindsats og klubånd.
Uden Dana Cup ingen penge

- Vi får ikke en Dana Cup i 2020, og er usikre på, hvorledes fremtiden tegner sig. Hos Dana Cup Travel, der kører Dana Cup sportscenter, er indtægterne også forsvundet, her hvor vi bl.a. ikke kan modtage træningslejre, selskaber og større arrangementer. Derfor er også tvunget ud i en større rationalisering, som medfører afskedigelser, siger Dana Cups direktør Jette Andersen.
- Det er sund fornuft, når vi nu arbejder frem mod en struktur, hvor vi alle i Dana Cup/Fortuna-koncernen står sammen om, at løse opgaverne.
De nødvendige afskedigelser er effektueret i dag, torsdag. Fortuna siger farvel til 5 medarbejdere, Dana Cup Travel til 3 og Dana Cup til 3 en samlet afskedigelse på 11 medarbejdere.
- Samtidig med, at vi er meget kede af, at skulle sige farvel til så mange, er vi overbevist om, at det er en nødvendighed, såfremt aktiviteterne i koncernen skal bevares, siger Birgit Melgaard Christensen og Jette Andersen.
- Forarbejdet til en koncernagtig struktur er udført. Nu skal vi i gang med at få detaljerne på plads!
Og så skal vi gerne, lige så snart Danmark igen åbnes, være klar til at gå på banen og tage kampen op!

 

No ACF gallery field data found
Flere nyheder