Dana Cup Academy - Træning

21. aug 2017
Inviduel træning og personlig udvikling er i højsædet på Dana Cup Academy!

 
Al træning på Dana Cup Academy varetages kyndigt af Fortuna Hjørrings fuldtid- og deltidsansatte trænere, som alle minimum besidder UEFA's A-licens. 


Vores trænere vil i samarbejde med spilleren udarbejde en udviklingsplan på baggrund af et individuelt talentprofilskema, der skal danne grundlag for den enkelte spillers fremadrettede træning. Trænerne vil løbende følge op, evaluere og give feedback til den enkelte spiller. 

Akademiets spillere indgår i Fortuna Hjørrings ungdoms- eller seniorrækker, hvor holdtræningen således foregår. Her blev man tilknyttet et elitemiljø med store mængder træning, og en forventning om en seriøs tilgang.

 
En akademispillers fodbolduge vil typisk inkludere fire holdtræninger om eftermiddag samt morgentræninger i løbet af ugen. Morgentræningen fordeler sig på forskellige dage, afhængigt af hvilken uddannelsesinstitution der er tale om. Derudover er der mulighed for at tilvælge ekstra individuel træning i løbet af ugen, hvis overskuddet er der. Dog trackes akademispillerne nøje i forhold til at undgå spidsbelastninger samt grundet det faktum, at kvaliteten i træningen til en hver tid vægtes frem for kvantiteten.  
 
Morgentræningen kan både være taktisk eller teknisk, specifik eller generel, holdfokuseret eller individuel. En del af træningen vil foregå i vores moderne Goal Station, som både kan bruges til individuel og holdtræning. Der kan trænes både teknisk, taktisk og fysisk - aerob og anaerob - hurtighed, smidighed og eksplosivitet - med eller uden bold. I Goal Station kan trænes tæmninger med boldkanonen, orientering i 360 arenaen eller præcision i afslutninger med Goal Target - mulighederne er faktisk uendelige.

Ud over den skemalagte træning er der mulighed for selvtræning i vores faciliteter - eks. svømning i Vandhuset, styrketræning i Vendia Fitness, løb på atlektikbanen el.lign.

Vi afholder på akademiet løbende forskellige arrangementer og foredrag om bl.a. kost, mentaltræning m.m.


I løbet af et år på Dana Cup Academy, vil man deltage i en udenlands træninglejr eller turnering. I februar 2020 rejste spillerne til Fort Lauderdale i Florida, hvor de i løbet af 14 dage spillere træningskampe, deltog i - og vandt - Weston Cup samt på var et kort krydstogt.

 
 
No ACF gallery field data found
Flere nyheder